วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ภาพวิญญาณสระน้ำในบ้านหลังหนึ่ง


คุณแม่ตี่ท่านนี้ ถือว่าท่านเป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ได้มอบกายถวายชีวิตต่อพระศาสนาจนได้มาบวชเป็นเนกขัมมะ อยู่ถือปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ตามแบบอย่างที่หลวงพ่อสด ที่หลวงพ่อวัดไผ่เลี้ยงได้รํ่าเรียนมาจากนั้นท่านก็จะนำมาอบรมสอนญาติโยม เพราะที่วัดนี้มีญาติโยมมาถือศีลอุโบสถทุกวันพระและตลอดพรรษา สระน้ำเด็กราคาถูก มีกุฏิให้เนกขัมมะพักอยู่ มีการสอนการปฎิบัติศีล สมาธิ ปัญญา คุณแม่ตี่ก็ถือศีลปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกระทั่งสิ้นชีวิตขณะนั้นอุโบสถหลังใหญ่ก็ยังสร้างไม่เสร็จ แตกมีญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติ และทอดกฐินผ้าปาร่วมสร้างโบสถ์อยู่ทุกปี วิญญาณคุณแม่ตี่ได้ไปเข้าฝันบอกกับลูกหลานและญาติโยมที่รู้จัก ให้มาช่วยกันสร้างโบสถ์วัดไผ่เลี้ยงให้เสร็จ ทั้งยังบอกกับผู้คนเหล่านั้นว่า “ฉันยังห่วงเรื่องอุโบสถที่ยังไม่ลมบูรณ์”ในงานทอดกฐินปี 2539 ช่างภาพคนหนึ่งถ่ายภาพงาน แล้วมาถ่ายภาพอุโบสถที่สร้างนั้น เมื่ออัดรูปออกมาปรากฏว่ามีภาพคุณแม่ตี่ ทับพรติดอยู่ด้วยโดยภาพวิญญาณของคุณแม่ตี่นั้นมีความสูงเท่าโบสถ์ แต่ลักษณะจะนั่งหรือยืนนั้นไม่แน่ขัด เพราะเห็นแค่ท่อนบนจากเอวถึงศีรษะภาพที่อัดออกมาดูแล้วจะเหมือนหญิงสูงวัยใล่แว่นตาสีดำ สวมเสื้อสีขาวคอกลม แขนเสื้อแค่ข้อศอก ภาพที่เห็นจากช่วงเอวอยู่ที,พื้นโบสถ์ ส่วนช่วงศีรษะอยู่บริเวณข้อต่อของหลังคาโบสถ์ ถ้าภาพนั้นมาปรากฏต่อสายตามนุษย่ให้มองเห็นได้จริงๆ ก็คงจะรูปร่างใหญ่โตมากทุกคนที่เห็'นภาพปรากฏหน้าโบสถ์ ทำให้เกิดศรัทธาในพระศาสนามากยิ่งขึ้น จึงร่วมทุ่มเทกายใจและกำลังทรัพย์ช่วยกันสร้างอุโบสถวัดไผ่เลี้ยงจนเสร็จสมบูรณ์ได้ในปี พ.ศ. 2541จากภาพวิญญาณที่ปรากฏให้เห็นของคุณแม่ตี่  สระว่ายน้ำเด็กโต ทับพร ที่มาอนุโมทนา  บุญกุศลที่ตนสร้าง หลวงพ่อวัดไผ่เลี้ยงนึกถึงคุณงามความดีของคุณแม่ตี่จึงสร้างศาลให้ท่านไว้เป็นอนุสรณ์ชื่อว่า “ศาลคุณแม่ตี่ ทับพร (จีนงี่)เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และนอกจากนั้นยังมีเสียงรํ่าลือกันต่อๆ มาว่า วิญญาณของคุณแม่ตี่เจ้าของที่ดินก็ยังวนเวียนอยู่ที่วัดนี้ เพื่ออนุโมทนากุศลที่ตนเองได้สร้างไว้สำหรับวิญญาณของคุณแม่ตี่ ทับพร นอกจากช่วยสร้างวัดและสร้างอุโบสถได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว อ่างน้ำเป่าลมเด็ก ท่านยังช่วยเหลือผู้คนที่มากราบขอพร ให้ประสบแต่ความสมหวังอีกด้วยปัจจุบันวัดไผ่เลี้ยงสร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว มีพระอุโบสถที่สูงใหญ่ มีศาลาการเปรยญและมีความร่มรื่นเย็นสบาย จึงมีญาติโยมเข้ามาถือศีลปฎิบัติอยู่เสมอ จึงท่าให้คิดว่าวิญญาณคุณแม่ตี่ คงจะได้ชื่นซมความสวยงามของวัด และชื่นซมยินดีในผลบุญกุศลของตนที่ได้สร้างไว้ในภพชาตินี้ ขอ'ให้วิญญาณ'ของคุณแม่ตี่ ทับพร จงไปสถิตอยู่ในภพภูมิที่ สุขสบายในแดนทิพย์แดนธรรมเทอญ...

สระน้ำเป่าลมสำเร็จรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น